Біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 2023

Становлення екологічної свідомості, виховання відповідальності за стан довкілля – важлива складова частина гармонійного та всебічного розвитку особистості, що активно здійснюється шляхом еколого-натуралістичної роботи.
Пізнання законів природи неможливо без вивчення біологічних дисциплін, тому великого значення набуває виявлення зацікавленості учня у поглибленні знань біологічного напряму, набуття навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової роботи.
Щороку Волинський обласний еколого-натуралістичний центр Волинської обласної ради збирає здобувачів освіти на біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи». Метою якого є всебічна підтримка обдарованої учнівської молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, пошуково-експериментальної та практичної діяльності щодо охорони та збереження біорізноманіття.
25 вересня 2023 року Форум зібрав понад 20 учасників із закладів загальної середньої, позашкільної, фахової перед вищої та вищої освіти та їх наукових керівників.
Теми, які учні обрали для розробки наукових проєктів, в основному, відображали екологічні проблеми своєї місцевості, були актуальними та практично значущими. Викликало занепокоєння у юних екологів такі проблеми як несанкціоновані сміттєзвалища, радіаційне забруднення повітря і грунтів. Заслуговувало на увагу створення проєктів з вивчення флори і фауни досліджуваної території, вивчення рідкісних лікарських та ранньоквітучих рослин місцевих урочищ, дослідження якості води місцевих водойм, видового складу птахів, земноводних, комах, молюсків. Чимало проєктів стосувалося досліджень стану здоров’я підростаючого покоління.
Оцінювали роботи компетентне журі. У секції «Екологія та проблеми довкілля» :
Іванців В. В.- завідуючий кафедри екології та агрономії, кандидат історичних наук, доцент Луцького національного технічного університету;
Коцун Б.Б. –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін початкової освіти ВНУ імені Лесі Українки;
Бондаренко Ю.Ю.- методист відділу екології Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.
У секції “Біологічні науки” :
Коцун Л.О. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих дисциплін ВНУ імені Лесі Українки;
Шевчук Т.Я. – завідувач кафедри анатомії людини ВНУ імені Лесі Українки, кандидат біологічних наук, доцент;
Буднік С.В.- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання початкової освіти ВНУ імені Лесі Українки.
Члени журі зазначили активність школярів у пізнавальній, дослідницькій діяльності з різних напрямків біології та високий рівень теоретичної та практичної підготовки.
Для керівників учнівських делегацій відбувся педагогічний форум «Позашкільна освіта: проблеми і рішення» (модератор Сподарик С.О. , завідуюча інструктивно-методичним відділом Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради).
За результатами Біологічного форуму 12 переможців нагороджені дипломами управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації за зайняті призові місця, а наукові керівники відзначені подяками. Найкращі роботи будуть представлені на відбірковому етапі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, м. Київ).
Бажаємо подальших успіхів та творчих здобутків юним науковцям!