Біологічна обласна очно-дистанційна школа

Тема 1 Гриби

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ДО ТЕМИ 1  ГРИБИ

Тема 2 Лишайники

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ДО ТЕМИ 2  ЛИШАЙНИКИ

Тема 3 Голонасінні

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ДО ТЕМИ  3 ГОЛОНАСІННІ

Тема 4 Способи вегетативного розмноження рослин

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ДО ТЕМИ 4 ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

Обласна очно-дистанційна школа “Юних аграріїв”

ЛЕКЦІЯ № 1  ПРЕДМЕТ ТА ІСТОРІЯ АГРОХІМІЧНОЇ НАУКИ

ЛЕКЦІЯ № 2 ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН І ШЛЯХИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЛЕКЦІЯ № 3 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВРОЖАЮ ТА ОСНОВНІ ЗАКОНИ АГРОХІМІЇ

ЛЕКЦІЯ № 4 ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

ТЕСТИ