МЕТОДИЧНИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ

Сподарик Світлана Олександрівна
Посада, заслужене звання: завідуюча інструктивно-методичним відділом, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
Стаж роботи в системі освіти: 33 років
Удосконалення навчально-методичного процесу ВОЕНЦ:
а) організаційний напрямок:
організація методичної роботи шляхом запровадження інноваційних педагогічних технологій та систем, спрямованих на забезпечення психічного та фізичного здоров’я вихованців (інклюзивна освіта); виховання патріотичних почуттів (тренінги, конкурси, відеолекторії); формування у дітей життєвих компетентностей, необхідних для подальшого навчання (stem-освіта); запровадження інтерактиктивних форм та методів методичної роботи (вебінари, онлайн-семінари, педагогічні практикуми, методичні мости)
б) навчально-виховний напрямок:
підвищення наукового та науково-методичного супроводу, конкурсів, акцій, операцій інших масових заходів; впровадження у систему роботи відділу досягнень педагогічної, біологічної та інших наук; використання сучасних програм гурткової роботи, надання пріоритету тим, в яких пізнання навколишнього світу здійснюється через призму іноземних мов
в) методичний напрямок:
проведення системи заходів спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів; вивчення узагальнення та впровадження кращого досвіду; залучення вчителів до фахових конкурсів педагогічної майстерності, науково-методичної та науково-дослідницької роботи; підготовка нової генерації кадрів для позашкільної освіти (школа молодого керівника гуртка); підготовка посібників, збірників, методичних рекомендацій змістове наповнення яких розкриває педагогічну систему закладу «Через екологію та творчість – до духовності дитини»
Педагогічне кредо: «Ставлення до дітей – міра духовної гідності людини»
1984-1989 рр. – навчалась у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки, який закінчила з відзнакою, за спеціальністю вчитель географії та біології; 1995- 2000 рр. – працювала на посадікерівникагуртків Волинського обласного еколого-натуралістичниного центру; З 2000 року – на посаді завідувача інструктивно-методичним відділом Центру.
Контактні телефони: 77-22-35
________________________________________

Бондаренко Юлія Юріївна
Посада, заслужене звання: завідуюча відділом екології
Стаж роботи в системі освіти: 4 роки
Відділ екології, координує напрямки роботи в області:
– екологічні гуртки, студії, факультативи, клуби вихідного дня;
– екологічних стежок (налічується в області 240);
– учнівських лісництв (налічується в області 52);
– агітколективів,екологічних театрів (налічується в області 210);
– обласні етапи Всеукраїнських конкурсів, акцій та операцій
Першочергове завдання ознайомлення дітей з основами екологічної грамоти з метою подальшої неперервної екологічної освіти, яка сприяла б формуванню в майбутніх громадянах цілісного світосприймання та філософії природошанування.
Педагогічне кредо: «Освіта – творчість, розвиток»
Контактні телефони: 77-22-35
________________________________________

Будапроста Наталія Вікторівна
Посада, заслужене звання: методист відділу біології
Стаж роботи в системі освіти: 24 років
Удосконалення навчально-методичного процесу ВОЕНЦ:
а) організаційний напрямок:
– проведення семінарів для вчителів та педпрацівників позашкільних навчальних закладів;
– створення умов для науково-дослідницької та експериментальної діяльності учнів;
– інтеграція з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами;
– міжнародне науково-освітнє співробітництво за програмою GLOBE.
б) навчально-виховний напрямок:
– «Виховання молодого покоління здатного гармонійно співіснувати з природою через пошуково-дослідницьку діяльність та використання інноваційних методів навчання».
в) методичний напрямок:
– інформування про інноваційні наукові розробки в галузі біології;
– організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу учнівської молоді;
– надання інформаційно-методичної допомоги педпрацівникам позашкільних закладів;
– створення навчально-методичних матеріалів з біології.
Педагогічне кредо:«Великий той учитель, який проймається справою, якої навчає».
1987-1992 рр. – навчання у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки за спеціальністю «Вчитель географії та біології». 1995-2003 рр. – вчитель біології у Луцькій вечірній школі. 2004-2016 рр. – методист Волинського обласного еколого-натуралістичного центру.
Контактні телефони: 77-22-35

________________________________________
Котик Мирослава Євгеніївна
Посада, заслужене звання: завідуюча сільськогосподарським відділом
Стаж роботи в системі освіти: 15 років
Основними напрямами організаційно-методичної та навчально-дослідної діяльності відділу є:
розробка методичних рекомендацій, унаочнень, програм, направлених на удосконалення навчально-виховного процесу, вирішення проблем аграрної освіти та трудового виховання учнівської молоді;
сприяння розвитку дослідницької роботи учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних закладах України;
вивчення, узагальнення та пропаганда кращого досвіду роботи дитячих творчих об’єднань с/г профілю у школах та позашкільних закладах України;
забезпечення навчально-виховного процесу через різні форми еколого-натуралістичної діяльності учнівської молоді та студентів, враховуючи більш широке використання практичної діяльності на навчально-дослідній земельній ділянці;
реконструкція та збагачення колекційного фонду відділів навчально-дослідної земельної ділянки Центру.
Педагогічне кредо: “Зібратися разом – це початок,. триматися разом – це прогрес,. працювати разом – це успіх”. (Генрі Форд).
Контактні телефони: 77-22-35
________________________________________

Стрільчук Ірина Вікторівна
Посада, заслужене звання: методист відділу зоології
Стаж роботи в системі освіти: 4 роки
Удосконалення навчально-методичного процесу ВОЕНЦ:
а) організаційний напрямок:
Проведення семінарів для вчителів та педагогічних працівників;
Створення умов для науково-дослідницької та експереминтальної діяльності учнів. Написання наукових робіт з вихованцями:
– «Особливості біології іксодових кліщів»;
– «Очеретянка прудка на Волині»;
– «Видовий склад іхтіофауни річки Стир та вплив довкілля на умови її існування» та інші.
Інтеграція з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами:
– Інститут зоології ім. Шмальгаузена;
– Київська міська секція співочих та декоративних птахів;
– Всеукраїнська організація голубівників України;
– Всеукраїнська асоціація акваріумістів;
– Європейський центр кільцювання птахів;
– Українське товариство захисту тварин;
– Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;
– Інститут бджільництва УААН
б) навчально-виховний напрямок:
Обласні заходи, виставки, проекти, акції: «Діти за гуманне ставлення до тварин», «Птах року», «Годівничка», «Притулок моєї мрії»
в) методичний напрямок:
«Інноваційні форми роботи Волинських учнівських трудових об’єднань з тваринництва. Впровадження інноваційних технологій у роботі з педагогами та вихованцями»
Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитись самому».
Контактні телефони: 77-22-35
________________________________________
Мартинюк Лариса Антонівна
Посада, заслужене звання: методист відділу квітництва та декоративно-прикладного мистецтва
Стаж роботи в системі освіти: 29 роки
Відділ квітництва та декоративно-прикладного мистецтва – це справжня лабораторія дизайну, творчості та краси.
У роботі працівники відділу спрямовують свою діяльність на вирішення основних завдань: координація роботи з квітництва та флористики у позашкільних закладах області; пропаганда кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду з квітникарства, флористики, фітодизайну та ландшафтного дизайну; розширення тематики дослідницької та експериментальної роботи з квітництва, що має науковий характер та наявність конкретних результатів дослідницької та експериментальної роботи; популяризація еколого-натуралістичної позашкільної роботи серед учнівської молоді.
Педагогічне кредо: «Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант, вміння їх вирощувати – мистецтво, але найважливішим є любов до дитини»
1988-1993 – навчалась у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки, природничо-георгафічний факультет. 1995-2003 – працювала керівником гуртків ВОЕНЦ. 2003 – працює методистом відділу роботи з обдарованими дітьми
Контактні телефони: 77-22-35
________________________________________
Балецький Дмитро Олександрович
Посада, заслужене звання: завідуюча організаційно-масовим відділом
Стаж роботи в системі освіти: 2 роки
Метою та завданням відділу:
1.Пошук і надання підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та учнівській молоді;
2.Організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва, з урахуванням особистих колективних інтересів;
3.Пропаганда екологічних знань та формування навичок високої екологічної культури, любов до природи.
Педагогічне кредо: «Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє» – А. Барбюс

Контактні телефони: 77-22-35
________________________________________

Терещук Юлія Вікторівна
Посада, заслужене звання: практичний психолог
Стаж роботи: 6 роки
Удосконалення навчально-методичного процесу:
а) організаційний напрямок:
забезпечення сприятливих психологічних умов для повноцінного, всебічного та творчого розвитку гуртківців шляхом особистісного підходу до дітей; сприяння адаптації дітей до нових умов навчання; формування здатності дітей до життєтворчості – вміння ставити в житті власні цілі і досягати їх
б) навчально-виховний напрямок:
формування психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяння в оволодінні ними психологічних знань, умінь, навичок; виявлення творчої обдарованості вихованців закладу, здійснення професійної орієнтації підлітків
в) методичний напрямок:
допомога адміністрації та педагогічному колективу у створенні оптимальних умов для розвитку вихованців, враховуючи їхні індивідуальні інтереси, здібності, нахили; надання допомоги керівникам гуртків у розробленні програм індивідуальної роботи з обдарованими дітьми; проведення консультацій для батьків групи раннього розвитку
Педагогічне кредо: «У душі кожної дитини є невидимі струни. Якщо торкнути їх вмілою рукою, вони красиво зазвучать»
2010-2015 рр. – навчалась у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, факультет психології; 3 2014 – працює на посаді практичного психолога ВОЕНЦ
Контактні телефони: 77-22-35