МЕТОДИЧНИЙВЕКТОР: професійна компетентність методиста, як складова ефективної діяльності сучасного закладу позашкільної освіти

МЕТОДИЧНИЙВЕКТОР: професійна компетентність методиста, як складова ефективної діяльності сучасного закладу позашкільної освіти

Рекомендовано методичною радою Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради (Протокол № 3 від
05.10.2022 року). Методичний вектор: професійна компетентність методиста, як складова ефективної діяльності сучасного закладу позашкільної освіти. – Луцьк, 2023. – 40 с.
УКЛАДАЧ:
Пшибельський Володимир Володимирович, заступник директора з навчально-методичної роботи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.

У збірнику запропоновані поради щодо організації та налагодження
методичної роботи в закладі позашкільної освіти. Матеріали розраховані на вдосконалення діяльності методичної служби закладів позашкільної освіти та оптимальну організацію навчально-виховного процесу в них. Збірник «Методичний вектор: професійна компетентність методиста, як складова ефективної діяльності закладу позашкільної освіти» призначений для вдосконалення методичного супроводу освітнього процесу, який є важливим засобом розширення освітніх можливостей і перспектив професійного зростання педагогів в системі позашкільної освіти. Збірка може стати в пригоді кожному педагогу – досвідченому та молодому спеціалісту.