ЕКСПЕДИЦІЯ ЯК ФОРМА ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (Методичний збірник)

ЕКСПЕДИЦІЯ ЯК ФОРМА ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (Методичний збірник). Упорядник: Потапчук В. Д. – заступник директора з навчально-виховної роботи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.

Методичний збірник містить теоретичні та практичні основи організації та
проведення еколого-краєзнавчих експедицій. Еколого-краєзнавча експедиція – сходинка до пізнання природи рідного краю, реалізації інтересів у вивченні навколишнього природного середовища своєї малої батьківщини, України та світу, формування еколого-натуралістичних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.
Збірник можна використовувати у багатьох напрямках гурткової роботи еколого-натуралістичного, краєзнавчого та туристичного спрямування у закладах середньої, позашкільної освіти та з метою профорієнтаційної роботи.
Його можна рекомендувати вчителям біології, географії, історії, керівникам
гуртків закладів позашкільної освіти, студентам педагогічних факультетів закладів вищої освіти.