Методичний кластер. Випуск ІІ. Методичні рекомендації для сучасного керівника гуртка закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Методичний кластер. Випуск ІІ. Методичні рекомендації для сучасного керівника гуртка закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Рекомендовано методичною радою Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради (Протокол № 2 від 06.07.2022 року). Методичний кластер. Випуск ІІ. Методичні рекомендації для сучасного керівника гуртка закладів загальної середньої та позашкільної освіти. – Луцьк, 2022. – 33 с.
УКЛАДАЧ:
Пшибельський Володимир Володимирович, заступник директора з навчально-методичної роботи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.
У збірнику запропоновані методичні поради щодо організації та
планування роботи керівників гуртків, секцій, студій, творчих учнівських
об’єднань, які супроводжуються коротким розумінням змісту гурткової роботи,
а також необхідною складовою нормативно-правової бази для ефективної
діяльності керівника гуртка закладів загальної середньої та позашкільної
роботи; знайомить із важливою ланкою педагогічного процесу, яка побудована
на партнерських засадах співорганізації та співдіяльності керівника гуртка-дитини-батьків в освітньому середовищі.
Збірник «Методичний кластер. Випуск ІІ. Методичні рекомендації для
сучасного керівника гуртка закладів загальної середньої та позашкільної
освіти» призначений для використання керівниками гуртків закладів
позашкільної та загальної середньої освіти для покращення роботи та
практичного застосування, що стане важливим засобом удосконалення,
розширення освітніх можливостей і перспектив професійного зростання
педагогів області.
Збірка може стати в пригоді кожному педагогу – досвідченому та
молодому спеціалісту, а також усім, хто цікавиться питаннями розвитку і
гармонізації педагогічної діяльності в умовах гурткової роботи.