МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ (Методичний посібник) – посилання.

У методичному посібнику розкриваються концептуальні засади модернізації організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, що базується
на застосуванні особистісно орієнтованого, діяльнісного, аксіологічного і компетентнісного підходів, де в зміст освіти інтегровані основні компетентності
особистості. Розробка проблеми пов’язана з приведенням змісту позашкільної
освіти у відповідність до сучасних вимог і визначенням таких організаційних
форм і методів, дидактичних засобів, які сприяють розв’язанню завдань навчання, виховання, розвитку, соціалізації підростаючого покоління у вільний час в закладах позашкільної освіти.
До методичного посібника увійшли навчальні програми з позашкільної освіти для різних напрямів і типів закладів позашкільної освіти Практичну цінність
мають представлені методичні рекомендації, що забезпечуватимуть реалізацію навчальних програм в освітньому процесі закладів позашкільної освіти.
Методичний посібник адресовано педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти (керівникам гуртків, методистам), працівникам закладів
післядипломної педагогічної освіти, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам закладів вищої освіти (викладачам педагогічних курсів, спецкурсів тощо), науковцям, аспірантам, студентам.