Діяльність відділу роботи з обдарованими дітьми

Відділ роботи з обдарованими дітьми – структурний підрозділ Волинського обласного еколого-натуралістичного центру.

 

Відділ організовує навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу щодо залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідницької, експериментальної та винахідницької роботи в різних галузях біології. При відділі працюють секції Малої академії наук: агрономія та лісознавство а також обласна очно-заочна біологічна школа.

 

ОБЛАСНА ОЧНО-ЗАОЧНА БІОЛОГІЧНА ШКОЛА

Створена на базі ВОЕНЦ спільно з викладачами біологічного факультету  Cхідноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Вона розрахована на учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл області.   

ррррррррррр 

Завдання школи:

 - віднайти у віддалених районах сільської місцевості обдарованих дітей;

 - залучати їх до написання науково-дослідницьких робіт під керівництвом вчених;

 

 - допомогти учням свідомо вибрати майбутню професію.

 ЗБШ здійснює навчально-виховний процес за трьохрічними програмами  з очно-заочною формою навчання. Навчання та поточний контроль у школі здійснюється за формами:

- лекції, семінари, практичні роботи;

- дистанційні курси;

- підручники, в тому числі електронні;

- контрольні роботи, заліки;

- підсумковий іспит.        

лллллллллллллллл

 У школі навчається 30 дітей.  Після закінчення навчання учні здають підсумковий іспит.

ккккккккккккккккккккккк

Отримують посвідчення слухача обласної очно-заочної біологічної школи.

ппппппп

 Навчання в очно-заочній школі дає учням глибокі знання. Випускники очно-заочної біологічної школи  успішно  склали  іспити  і стали студентами вищих навчальних закладів і в майбутньому стануть медиками,  вчителями, екологами,  зооінженерами,  спеціалістами  ветеринарної медицини.