СПИСОК рослин, рекомендованих для вирощування в куточку живої природи

 СПИСОК рослин, рекомендованих для вирощування в куточку живої природи


 ------------------------------------------------------------------
 |1. Родина Акантові        |Acanthaceae     |                    |
 |Белопероне                |                |Beloperone          |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |2. Родина Амарилісові     |Amaryllidaceae  |                    |
 |Амариліс                  |                |Amaryllis           |
 |Гемантус                  |                |Haemanthus          |
 |Гіпераструм               |                |Hippeastrum         |
 |Клівія                    |                |Clivia              |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |3. Родина Ароїдні         |Araceae         |                    |
 |Аглаонема                 |                |Aglaonema           |
 |Алоказія                  |                |Alocasia            |
 |Антуріум                  |                |Anthurium           |
 |Діфенбахія                |                |Diffenbachia        |
 |Монстера                  |                |Monstera            |
 |Спатіфіллюм               |                |Spathiphyllum       |
 |Філодендрон               |                |Philodendron        |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |4. Родина Аспарагусові    |Asparagaceae    |                    |
 |Аспарагус                 |                |Asparagus           |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |5. Родина Балзамінові     |Balsaminaceae   |                    |
 |Бальзамін                 |                |Impatiens           |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |6. Родина Бегонієві       |Begoniaceae     |                    |
 |Бегонія                   |                |Begonia             |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |7. Родина Бромелієві      |Bromeliaceae    |                    |
 |Ананас                    |                |Ananas              |
 |Більбергія                |                |Billbergia          |
 |Ехмея                     |                |Aechmea             |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |8. Родина Вересові        |Ericaceae       |                    |
 |Азалія індійська,         |                |Azalea indica       |
 |або рододендрон індійський|                |Rhododendron indicum|
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |9. Родина Геснерієві      |Gesneriaceae    |                    |
 |Аіменес                   |                |Achimenes           |
 |Сенполія,                 |                |Saintpaulia         |
 |або узамбарська фіалка    |                |                    |
 |Синінгія, або глоксинія   |                |Sinningia           |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |10. Родина Губоцвіті      |Lamiaceae       |                    |
 |Плектрантус               |                |Plectranthus        |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |11. Родина Діоскорейні    |Dioscoreaceae   |                    |
 |Діоскорея                 |                |Dioscorea           |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |12. Родина Кропивові      |Urticaceae      |                    |
 |Пеліонія                  |                |Pellionia           |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |13. Родина Лаврові        |Lauraceae       |                    |
 |Лавр благородний          |                |Laurus obilis       |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |14. Родина Лілійні        |Liliaceae       |                    |
 |Аспідістра                |                |Aspidistra          |
 |Глоріоза                  |                |Gloriosa            |
 |Хлорофітум                |                |Chlorophytum        |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |15. Родина Марантові      |Marantaceae     |                    |
 |Калатея                   |                |Calathea            |
 |Маранта                   |                |Maranta             |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |16. Родина Миртові        |Myrtaceae       |                    |
 |Акка, або фейхоа          |                |Acca                |
 |Евкаліпт                  |                |Eucalyptus          |
 |Мирт                      |                |Myrtus              |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |17. Родина Молочайні      |Euphorbiaceae   |                    |
 |Молочай блискучий         |                |Euphorbia milii     |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |18. Родина Пальмові       |Palmae          |                    |
 |Фінік канарський,         |                |Phoenix             |
 |або фінікова пальма       |                |canariensis         |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |19. Родина Адіантові      |Adiantaceae     |                    |
 |Адіантум                  |                |Adiantum            |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |20. Родина Аспленієві     |Aspleniaceae    |                    |
 |Аспленіум                 |                |Asplenium           |
 |бульбоносний              |                |bulbiferum          |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |21. Родина Давалієві      |Davalliaceae    |                    |
 |Нефролепіс                |                |Nephrolepis         |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |22. Родина Первоцвіті     |Primulaceae     |                    |
 |Цикламен                  |                |Cyclamen            |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |23. Родина Перцеві        |Piperaceae      |                    |
 |Пеперомія                 |                |Peperomia           |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |24. Родина Ранникові      |Scrophulariaceae|                    |
 |Кальцеолярія              |                |Calceolaria         |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |25. Родина Рутові         |Rutaceae        |                    |
 |Цитрус                    |                |Citrus              |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |26. Родина Шовковицеві    |Moraceae        |                    |
 |Фікус пружний             |                |Ficus elastica      |
 |Інжир                     |                |Ficus carica        |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |27. Родина Агавові        |Agavaceae       |                    |
 |Агава                     |                |Agave               |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |28. Родина Айстрові       |Asteraceae      |                    |
 |Хрестовник                |                |Senecio             |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |29. Родина Асфоделові     |Asphodelaceae   |                    |
 |Алое                      |                |Aloe                |
 |Гавортія                  |                |Haworthia           |
 |Гастерія                  |                |Gasteria            |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |30. Родина Драценові      |Dracaenaceae    |                    |
 |Сансев'єра                |                |Sansevieria         |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |31. Родина Кактусові      |Cactaceae       |                    |
 |Епіфіллюм (філокактус)    |                |Epiphyllum          |
 |Ехінопсис                 |                |Echinopsis          |
 |Мамілярія                 |                |Mamillaria          |
 |Опунція                   |                |Opuntia             |
 |Зігокактус                |                |Zygocactus          |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |32. Родина Ластівневі     |Asclepiadaceae  |                    |
 |Стапелія                  |                |Stapelia            |
 |Хойя                      |                |Hoya                |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |33. Родина Товстянкові    |Crassulaceae    |                    |
 |Каланхое                  |                |Kalanchoe           |
 |Ехеверія                  |                |Echeveria           |
 |Очиток                    |                |Sedum               |
 |Товстянка                 |                |Crassula            |
 |Бріофіллюм                |                |Bryophyllum         |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |34. Родина Мальвові       |Malvaceae       |                    |
 |Гібіскус (троянда         |                |Hibiscus rosa-      |
 |китайська)                |                |sinensis            |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |35. Родина Геранієві      |Geraniaceae     |                    |
 |Пеларгонія зональна       |                |Pelargonium         |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |36. Родина Аралієві       |Araliaceae      |                    |
 |Плющ звичайний            |                |Hedera helix        |
 |--------------------------+----------------+--------------------|
 |37. Родина Осокові        |Cyperaceae      |                    |
 |Циперус                   |                |Cyperus             |

 ------------------------------------------------------------------