ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІХ ДО УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

                                                                                             Сподарик Світлана Олександрівна,

                                                                                           завідувач інструктивно-методичним

                                                                                     відділом Волинського обласного

                                                                                       еколого-натуралістичного центру

            Людина і суспільство набувають своїх власних якостей лише на основі соціальних процесів. Суспільство є тією сукупністю способів і форм взаємодії людей, у якій виявляються і набувають загальної значущості індивідуальні особливості та здібності особистості, створюються матеріальні, духовні та соціальні умови для її життєдіяльності та розвитку.

            Проблема дотримання балансу особистих інтересів та інтересів оточуючих у побудові соціальних відносин, визначення умов ефективної взаємодії людей у всіх сферах діяльності ніколи не втратять своєї актуальності, оскільки розвиток країни залежить від бажання і вміння людини як громадянина приносити корить суспільству, зробити його кращим, ніж воно є.

            Освітнє середовище навчального закладу, зокрема позашкільного, є потужним засобом формування у підростаючого покоління соціальної компетентності – знань, навичок, мотивів, необхідних для успішної взаємодії із соціальним середовищем.

            Недостатня увага освітян до проблем формування соціальної компетентності може призвести до відсутності у частини молоді навичок конструктивного спілкування, уміння працювати в команді, планувати свою роботу, до знецінення одвічних загальнолюдських цінностей.

            Проблема формування у молоді ключових компетентностей є актуальною з огляду на особливості ще й сучасного ринку праці. Він вимагає від молодої людини не лише теоретичних знань, а також здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних ситуаціях, вирішувати нові проблеми, що мають соціальне та професійне значення, готовності навчатися протягом всього життя. На всіх рівнях подальшої праці необхідні такі якості як самостійність, ініціативність, відповідальність.

            Головною цінністю освіти має буди формування в  особистості творчих якостей, нестандартного мислення, уміння виходити за межі того, що вивчається, здатності до саморозвитку, самоуправління творчої самореалізації.

            Наше сьогодення потребує лідерів нової генерації. Людей компетентних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає стандартам суспільно життя нового століття.

            Саме тому у кожному суспільстві необхідний пошук і підтримка учнівської молоді чиї особисті переконання спрямовані на активну участь у громадському житті. Молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядування сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

            Учнівське самоврядування будується на підставі співзвучних потреб дитини і суспільства. Головним завданням є постійна підтримка мотиваційної сфери дитини, тобто підтримання такого стану, за якого стає необхідним постійне самовдосконалення та бажання і наміри стати гідним громадянином держави. Однак самоврядування не означає, що діти залишаються сам на сам з проблемою, а її вирішення є обєктом і результатом найскладнішої, найвищої форми керівництва дитячим колективом.

            Учнівське самоврядування – це важливий шлях і умова залучення молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Вагомі результати формування соціально-активної молодої людини дає доволі широка варіативність учнівського самоврядування.

            Дитяче самоврядування в області існує багато років. Воно здійснюється через роботу різноманітних дитячих обєднань. У січні 2017 року відновлено діяльність обласного осередку Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент». Основною метою його діяльності є соціально-громадянське виховання підростаючого покоління, формування у нього національної свідомості та разом з тим розвиток інтересу до поглибленого вивчення природи, науково-дослідницької та експериментальної роботи. Активісти ДЕПу працюють на базі Волинського обласного, Ківерцівського районного, Луцького міського еколого-натуралістичних центрів, Ковельської станції юних натуралістів, еколого-натуралістичних відділів комплексних позашкільних навчальних закладів. Свою діяльність вони здійснюють через роботу кількох департаментів: науки та волонтерства, створений для розвитку пізнавальних інтересів, формування у вихованців навичок доброти, турботи; департамент звязків із громадськістю, спрямований на вивчення думки педагогів, батьків, дітей про діяльність ДЕПу; департамент здорового способу життя, гри та дозвілля спрямований на формування у вихованців відповідально ставлення до власного здоровя.

            Раз у квартал проводяться онлайн-засідання учнівської ради Парламенту, де обговорюються плани роботи, участь у масових заходах, пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу. На сайтах позашкільних навчальних закладів ведеться інформаційних екран виконання поставлених завдань.

                                                                                                                    Затверджую

                                                                                                                    директор

                                                                                                                    __________в.А. остапчук

                                                                                                                            

План роботи дитячого екологічного парламенту

Зміст заходів

Місяць

проведення

1.

1. Обрання президента ДЕП, заступника президента та секретаря;

2. Затвердження плану роботи обласного осередку Всеукраїнської дитячої спілки « Дитячий екологічний парламент»

3. Виховні бесіди присв’ячені до Дня гідності і свободи: «Бійці невидимого фронту», «У нашій пам’яті вони залишилися назавжди».

 

2.

1. Участь у Природоохоронній акції «День зустрічі птахів»;

2. Підготовка та проведення Міжнародного жіночого дня;

3. Участь у Всеукраїнський школі лідерів.

4. Пропозиції до плану роботи ВОЕНЦ на весняних канікулах.

 

3.

1. Підготовка та участь у Природоохоронній акції «День землі»;

3. «Алея пам’яті» присвячена річниці Чорнобильської катастрофи.

4. Впорядкування могил загиблим воїнам. Виховні заходи «Поки горить свіча – не згасне пам’ять», «Як довго ця війна тривала».

 

4.

1.Участь в обласному зборі лідерів учнівського самоврядування;

2.Участь та підготовка Міжнародного дня захисту дітей.

 

5.

1.Взяти участь у Всеукраїнській акції «День натуралістів»;

2.Участь у Всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування;

3. Пропозиції до плану роботи ВОЕНЦ  на осінніх канікулах.

 

6.

1.Взяти учать у Всеукраїнських конкурсах: «Новорічна композиція», «Український сувенір»;

2. Підготовку та проведення до новорічних свят на зимових канікулах;

3. Свято Миколая для дітей-переселенців зі Сходу.

 

Таким чином Дитячий екологічний парламент – це добровільне об’єднання вихованців позашкільного навчального закладу яке забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетентності та в інтересах вихованців навчального закладу. Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність у співпраці із адміністрацією та педагогічним колективом ПНЗ, а також сприяє згуртуванню учнівської молоді на корисні справи, виховання у них кращих рис громадянина України, захисту прав та інтересів дітей.