Новації позашкільної освіти 2018

МІСЦЕ ЕКОКВЕСТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ

Ірина Цибульська, методист

Ківерцівського районного центру

еколого- натуралістичної творчості

учнівської молоді

Волинська область

У Ківерцівському районному центрі еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді активно використовуються в освітньому процесі елементи квесту як інноваційної ігрової технології ( під час проведення гурткових занять, екскурсій, масових заходів, організації дозвілля вихованців у канікулярний час). Квест дозволяє розвивати активне пізнання на заняттях гуртків, сприяє розвитку мислення, формуванню дослідницьких навичок. Діти засвоюють нові знання і закріплюють наявні у природному середовищі, вчаться застосовувати отриманні  знання на практиці.

У формі квесту та з використанням його елементів на різних етапах проводяться заняття для вихованців гуртків.  Наприклад, заняття гуртка «Юні друзі природи» молодшого шкільного віку проходять у вигляді екоквесту при вивченні тем: «Сезонні зміни в природі», «Різноманітність рослинного світу. Роль та значення рослин у природі», «Лікарські рослини своєї місцевості», «Рослини – первоцвіти. Ранньоквітучі весняні рослини та їх охорона». Вихованці гуртка «Основи екологічних знань» засвоюють знання про різноманітність рослинного світу, дендрофлору своєї місцевості під час проведення екоквесту у дендропарку. Елементи квесту активно використовуються і під час проведення занять гуртка «Юні квітникарі». Гуртківці в ігровій формі ознайомлюються з квітково–декоративними рослинами своєї місцевості на прикладі рослин, що зростають на квітниках.

Елементи квесту  використовуються і при проведенні масових заходів з вихованцями. Екологічний квест «Пізнаємо світ природи,  граючи» був проведений для учасників районної літньої школи лідера, що проходила на базі закладу. Кожна команда отримала індивідуальні завдання. Пожвавлення та цікавість викликали у дітей виконання практичних завдань квесту. Адже, тільки за умови правильної відповіді на запитання команда могла приступати до виконання наступного завдання. Завдання для команд були розміщені безпосередньо на природних об’єктах  в дендропарку, на ділянці лікарських рослин, в саду. Підведення підсумків екоквесту відбулось у фітовітальні «Материнка» за чашкою запашного та цілющого чаю з рослин вирощених юннатами на ділянці лікарських рослин екологічного центру.

Використання квесту, як інноваційної ігрової технології  дозволяє стимулювати розвиток пізнавального інтересу до природничих дисциплін, розширити кругозір вихованців, сприяти розвитку їх логічного та асоціативного мислення, активізувати пам'ять, виховувати любов і дбайливе ставлення до природи.

ТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛИХ ГРЯДОК ПРИ ВИРОЩУВАННІ РОСЛИН

                                               

Світлана  Сподарик, завідувач

інструктивно-методичним відділом

Волинського обласного еколого-

натуралістичого центру

Волинська область

Унікальна технологія вирощування овочевих, плодово-ягідних та сидеративних культур на  теплих грядках. Важлива особливість даної технології та її основна функція полягає у забезпеченні повноцінним живленням рослин за рахунок використання сил і законів природи. Технологія теплих грядок  належить Розуму Володимиру Микитовичу, члену Клубу органічного землеробства із Тернопільщини. Слід відмітити, що дана технологія, яка має статус винаходу, отримала тисячі прихильників серед власників присадибних ділянок  як в Україні, так і  за її межами.

Саме це і привернуло нашу увагу та спонукало запровадити дану технологію вирощування рослин на навчально-дослідних ділянках Центру.

Схема городньої теплої грядки. Ділянку землі ми поділили газонно-лучними  доріжками, шириною 60-70 см. , на окремі грядки. Найтепліша грядка, шириною 1,2 м., це два ряди гребенів землі, шириною 30-35 см. та висотою до 15 см., розділених клиноподібним рівчаком. У рівчак ми закладали органіку (гілки дерев, щоб утворилась повітряна подушка, скошену траву, іншу мульчу). Так допоки рівчак не наповнився доверху.  На його місці згодом утвориться  органічна доріжка.  Гребені землі засадили городиною: цибулею, морквою, буряком. Газонно-лучні  доріжки засіяли злаковими травами. Вони будуть виконувати роль постачальника мульчі, а також забезпечать малий біоценоз всієї ділянки.

Суть технології  в тому , що у теплих грядках ми готуємо грунтову біоту. А вона  вже сама, без участі людини,  забезпечить повноцінне живлення всіх рослин, що ростуть на грядці.

Як результат передбачаємо-подвійний урожай, екологічно-чисту продукцію, здорове довкілля, у два рази менше затрат.

                                                                                 

                     ТРЕНІНГ, ЯК ОДНА ІЗ  ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Світлана  Сподарик, завідувач

інструктивно-методичним відділом

Волинського обласного еколого-

натуралістичого центру

Волинська область

                                       

Сьогодення вимагає розвитку активного пізнання, коли дитина під керівництвом вчителя розвиває свої можливості до самостійного навчання, використовуючи різні джерела знань. Тому педагоги-позашкільники у постійному пошуку нових форм і методів роботи. А це потребує високого професіоналізму і великого бажання стати «тим, хто виховує характер». Враховуючи це і методична робота повинна здійснюватись через збагачення та підвищення ефективності традиційних   та впровадження нових активних  форм методичної роботи.

Досить дієвою формою  є  проведення тренінгових занять для педагогів.  Тренінги, у структурі методичної роботи, проводимо   з метою моделювання певних  нестандартних рішень в тій чи іншій ситуації, їх аналізу та вибору оптимальних варіантів. Таку форму роботи широко використовуємо при проведенні семінарів, практикумів, методичних рад, на засіданнях школи молодого педагога. Сам тренінг – це особлива колективна форма діяльності, в якій задіяний особистий досвід учасників. Він допомагає  здобувати нові знання та розкривати потенційні можливості досягнення успіху у професійній діяльності.

         Тренер, практичний психолог Центру Гринь Ю.В., підготувала та провела ряд тренінгів, пов’язаних із професійною діяльністю: «Емоційна стабільність, як важлива складова професійної діяльності», «Стрес. Причини виникнення та подолання». Вони  дали можливість учасникам  проаналізувати свій емоційний стан та ознайомились із  методами  подолання стресових навантажень  у професійній діяльності

            Досить популярними є тренінги  національно-патріотичного спрямування: «Ти у серці моїм, Україно !», «В єдності наша сила», які дають можливість виявити здібності учасників, поділитись власним досвідом,стимулювати внутрішні сили до саморозвитку та самовиховання, розвивати життєво активну позицію громадянина України.

             Кожен педагог Центру, який є учасником тренінгу, в подальшому використовує його елементи у роботі із дітьми.

ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ  ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ

 ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

                                                                            Валентина  Ковальчук, директор                        

                                                                            Маневицького районного Центру             

                                                                            творчості дітей та юнацтва

                                                                            Волинська область

Маневицький районний Центр творчості дітей та юнацтва, працюючи у соціально-культурній, пізнавально–краєзнавчій, освітній та екологічній сферах,  доповнює шкільну освіту та створює позитивне виховне середовище для учня, вихованця. Прийшовши до нас, кожен вихованець має відчути себе «своєю», частинкою великої, дружної, позитивної родини незалежно від того, з якого середовища він походить.  Кожна дитина має досягнути  успіху.

Є три основні стратегії нововведень у роботі закладу.

Стратегії локальних змін - раціоналізація, оновлення окремих ланок діяльності (наприклад, програмного забезпечення мережі гуртків, секцій, творчих об'єднань тощо).

В умовах нашого Центру це: модернізація освітнього  процесу. Використання на заняттях комплексного підходу до здобуття знань (вокал, хореографія, дослідження, спостереження, театральне мистецтво. Ведеться моніторинг, пошук шляхів для більш повного застосування в закладі позашкільної освіти відповідних програм, їх адаптація до наших умов (діяльність учнівських лісництв, вокального ансамблю, танцювального  колектив, художньої студії). Це освіта на основі життєвих навичок, яка підтримує основні права людини, що включені до Конвенції про права дитини, незалежно від виду творчої діяльності (школа раннього розвитку «Пролісок»);

Стратегія модульних змін - реалізація кількох комплексних нововведень одночасно на різних рівнях: навчальному, виховному, організаційному.

Це співпраця гуртків  різного спрямування.

Народознавча тематика органічно введена у структуру гуртків декоративно-прикладного напрямку, еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямків.

Стратегія системних змін - докорінна реконструкція закладу, його ланок, змісту й організації, діяльності, мети та завдань, технології тощо.

Це перспектива для педагогічного колективу нашого закладу позашкільної освіти в умовах децентралізації.

Системна робота над проектами різних напрямків, в тому числі міжнародних грантів.

Організація роботи літнього мовного табору «Веселка» з короткотривалим перебуванням дітей, де основу роботи склали теми екології, здорового харчування, спорту, туризму з елементами хореографії, мистецтва та музики.

Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають інтегровані заняття та виховні заходи, які стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців.