Діяльність психологічної служби

«У душі кожної дитини є невидимі струни. Якщо торкнути їх вмілою рукою, вони красиво зазвучать» 

В.О.Сухомлинский 

   

foto45 495x278У своїй роботі практичний психолог Волинського обласного еколого-натуралістичного центру  керується Законом України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положенням про позашкільний навчальний заклад, етичним кодексом психолога, конвенція ООН про права дитини.

 

Основна проблема над якою працює практичний психолог закладу - дитяча обдарованність. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає ряд завдань, а саме: сприяє розвитку кожної особистості; виявлення обдарування кожної дитини і максимально сприяти їхньому розвиткові. Робота спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визнанні. 

фото44

Метою психологічної служби ВОЕНЦ є виявлення та розвиток як творчого потенціалу гуртка в цілому так і індивідуально-психологічних здібностей. 

Для реалізації мети психологічної служби позашкільного закладу практичним психологом вирішуються наступні задачі: Що до гуртківців: 

·   виявлення здібностей та обдарувань дитини; 

·   сприяння цілеспрямованому розвитку творчих здібностей гуртківців в обраній ними сфері діяльності; 

·  створення оптимальних психологічних умов для розвитку творчого потенціалу гуртківців, чия обдарованість на даний момент може бути ще не виявленою; 

·  розвиток уяви та творчого мислення дитини; 

·  допомога в усвідомленні гуртківцями творчого “Я”, підвищення самооцінки; 

·  сприяння формуванню психологічної культури дітей в позашкільному закладі. 

фото46      WP 20151209 001 305x171 1

Що до педагогів закладу: 

· знайомство педагогів з научними відомостями про психологічні особливості та методичні прийоми роботи з обдарованими гуртківцями; 

· знайомство педагогів з прийомами цілеспрямованого педагогічного спостереження, діагностики; 

· сприяння формуванню психологічної культури керівників гуртків. Надання необхідної методологічної інформації; 

· допомога в проведенні різноманітних конкурсів, фестивалів, виставок, які допоможуть гуртківцям проявити свої здібності. 

WP 20151113 006      WP 20151111 004 305x171

Проблема дитячої обдарованості є однією з проблем сучасної науки. Існує сто визначень поняття “обдарованість”. Я ж приєднуюся до думки Н.С. Лейтеса, що “обдарованість – це здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності”. Основним принципом роботи позашкільних закладів є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Здійсненню цього принципу сприяє робота практичного психолога, адміністрації закладу і педагогів в їх взаємодії. 

фото47

До основних напрямків діяльності практичного психолога відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.200 №1/352 відносяться: 

- психодіагностична робота; 

- консультаційна робота; 

- корекційно-відновлювальна робота; 

- психологічна просвіта; 

- організаційно-методична робота; 

- зв'язки з громадкістю. 

Формування творчої особистості, розвиток індивідуальних здібностей і таланту — є пріоритетним напрямом навчально-виховної роботи позашкільних закладів на сучасному етапі їх розвитку. 

WP 20160301 006 2      WP 20160301 012 2