Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї щодо оформлення навчального кабінету “Шкільне лісництво”

 

         Шкільне лісництво – це об’єднання школярів, яке забезпечує потребу їх в здобутті знань, умінь, навичок у галузі лісівництва, сприяє вихованню свідомого ставлення до праці, охорони природи, використання та  відтворення лісових ресурсів, вибору майбутньої професії.

         Розвиток знань і навичок учнів з лісівництва, експериментальної та дослідницької  роботи,  оволодіння теорією та практикою ведення лісового господарства, можливі при наявності необхідних умов. Зокрема: закріпленої ділянки лісу, розсадника, шкілки, теплиць, навчального кабінету.

         З метою якісного проведення занять відповідно до навчальних програм, ефективного засвоєння матеріалу членами шкільного лісництва необхідно обладнати на базі лісництва навчальний кабінет. У ньому повинні бути:

11.     Стенди, на яких відображено:

1-         план-схема шкільного лісництва (вказати квартали шкільного лісництва, породи дерев);

1-         дендрологічна характеристика;

1-         природо заповідний фонд району;

1-         рослини і тварини району, занесені в Червону книгу або потребують охорони.

12.     Роздатковий матеріал:

-         колекції насіння деревних та чагарникових порід;

-         спили та зрізи деревних порід;

-         ентомологічні колекції (наприклад, шкідники лісу тощо);

-         гербарії (лікарських рослин, трав’янистого покриву);

-         чучела птахів та звірів тощо;

-         таблиці та схеми;

-         альбом, історія шкільного лісництва (у своєрідному літописі вказувати прізвища учнів і їх подальшу долю).

13.     Матеріали з організації дослідницької роботи (тематику  дослідницьких робіт, вимоги та їх написання, фенологічні спостереження, безпосередньо роботи).

14.     Матеріали, що розкривають виховний процес, що проводиться керівниками шкільного лісництва з їх вихованцями.