Заняття із психологічного розвитку "Розвивальні стежинки" для майбутніх молодших школярів.

Головне в розвитку особистості дитини - наявність власного досвіду, прийняття тих правил, життєвих орієнтирів і пріоритетів, які поширені в реальному світі дорослих. Передумовою цього є комплексний, збалансований розвиток інтелектуальної, емоційної, соціальної та духовної сфер особистості.

Виховання психологічно грамотних особистостей, які вміють розвиватись, і є основною метою занять із психологічного розвитку "Розвивальні стежинки", що проводяться щотижня у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі практичним психологом Гринь Юлією Вікторівною.

На заняттях вихованці зміцнюють  упевненість у собі, навчаються розуміти свої особливості й можливості, задовольняють потреби в спілкуванні з однолітками. Ці заняття - своєрідна психологічна підтримка (розвиток уяви, уваги, пам`яті, творчих здібностей, зняття напруженості, попередження появи страхів, уміння робити висновки та вчитись аналізувати), допомога дитині в набутті позитивного досвіду взаємодії з іншими (уміння працювати в парі, навички співпраці).

На заняттях використовуються комплекси ігор, завдань, бесід, які дають змогу вихованцям пройти ефективну адаптацію до життєвих умов майбутніх молодших школярів. Комплекс казок та різні форми арттерапії (малювання, ліплення, аплікація й т.д.) допомагають дітям розвивати творчі здібності та жити в злагоді із самим собою й навколишнім світом.

IMG 20180122 131316789654159852357

IMG 20180122 13134678936985214