Робота гуртків Центру

Сторінка в розробці

«Філософія квітки»

Квіти оживляють і прикрашають наше життя, приносять в наш дім щось казкове, магію чарівності і аромати природи. Квіти супроводжують нас протягом всього нашого життя, створюють радісний настрій, символізують любов і взаєморозуміння, пробуджують світлі почуття, спонукають до творчості.

 Програма гуртка «Філософія квітки» передбачена для дітей основного освітнього рівня і розрахована на один рік навчання.

 Метою програми є:

 виховати у гуртківців любов та бережливе ставлення до природи та навколишнього середовища;

 формуватиекопозитивну поведінку в природі, любов рідного краю, виховати почуття колективізму;

 навчити вихованців приділяти увагу таким наукам, як біологія, екологія та образотворче мистецтво, гармонійно і всесторонньо розвиватися, вміти думати та приймати правильне рішення;

 розвивати творчі можливості та естетичний смак.

 Завданням програми гуртка «Філософія квітки» є: навчити правильно створювати композиції; розуміти «мову» квітів, вивчити форми і види композицій, довідатися про напрямки, стилі і школи які займаються вивченням композиційних норм, чим відрізняються західні стилі (Європа, Америка) від східних (Китай, Японія, інші країни Азіатського регіону).

 Керівник: БІЛА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

 Заняття відбуваються у суботу з 9.30 до 12.30, з 12.35 до 15.35 у кабінеті квітництва ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 095 47 37 808


  «Природа, фантазія, творчість»

 Програма гуртка «Природа, фантазія, творчість» передбачена для дітей основного освітнього рівня і розрахована на два роки навчання.

 Метою програми є:

 навчити дітей трансформувати реальні мотиви у декоративні;

 розвивати навички роботи з природними та іншими різноманітними матеріалами;

 ознайомити з традиціями та ремеслами українського народу;

 виховати в них почуття патріотизму, любові до рідного краю, до традицій українського народу.

 Завданнями програми гуртка «Природа, фантазія, творчість» першого року навчання полягає в ознайомленні гуртківців з різними видами декоративних робіт з природнього матеріалу. Серед завдань другого року навчання є ознайомлення з різними техніками роботи з папером, роботою з текстильним матеріалом.

 Керівник: УЄВИЧ РУСЛАНА АДАМІВНА

 Заняття відбуваються у суботу з 9.30 до 12.30, з 12.40 до 15.40 у кабінеті сільського господарства ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 096 72 00 197


 «Художня кераміка»

Програма гуртка «Художня кераміка» передбачена для дітей основного освітнього рівня і розрахована на один рік навчання. 

Метою програми є: всебічний творчий і естетичний розвиток вихованців завдяки предметно-практичній діяльності з глиною. 

Мета реалізується в процесі виконання таких завдань:

– розвиток знань, умінь і навичок роботи з глиною; дрібної моторики і тактильних відчуттів;

– розвиток художнього смаку, уяви, працелюбства, наполегливості у досягненні мети та інших позитивних рис характеру через виконання практичних завдань репродуктивного і творчого характеру;

– сприяння пізнанню навколишнього світу через діяльність з художньо-образними формами;

– розширення, поглиблення і систематизація знань про природні матеріали, формування екологічно доцільної поведінки людини в природі.

Керівник: ФІЛОЗОФ АНАТОЛІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ

 Заняття відбуваються у суботу з 10.00 до 12.00, з 12.05 до 14.05 у кабінеті зоології ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 095 899 69 06


 «Акторська майстерність»

 «Акторська майстерність» - наука, основним завданням якої в позашкільній установі є в першу чергу постановка вистав з вітчизняного та зарубіжного класичного драматичного надбання людства, якій передує, та яку, на всьому протязі навчання супроводжує вивчення спеціальних фахових прийомів та супутніх дисциплін.

«Акторська майстерність» є однією з ключових синтетично - гуманітарних дисциплін, яка відіграє визначну роль у новітній інтелектуальній культурі та посідає одне з центральних місць серед суспільно-естетичних наук. 

Мета і завдання предмету «Акторська майстерність».

Програма гуртка розрахована на однорічний термін навчання. 

Гурток є групою основного рівня і комплектується з підлітків та молоді від 12-ти до 28-и років. Метою гуртка є в першу чергу постановочна робота, а також: 

- засвоєння початкових знань акторської майстерності;

- допомога в розумінні практичного використання пам'яті фізичних дій;

- допомога в розумінні практичного використання емоційної пам'яті

- допомога в розумінні практичного використання активної уваги;

- допомога в розумінні практичного використання активної уяви;

- засвоєння принципів роботи над роллю;

- вироблення навиків ансамблевості;

- подолання внутрішнього конфлікту «актор-глядач» 

Головним завданнями програми гуртка «Акторська майстерність» є:

- розвивати у дітей та молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці;

- допомагати школярам і молоді усвідомити, що заняття мистецтвом - це не лише задоволення, але й творча праця, що потребує настирності, готовності постійно поглиблювати свої знання і удосконалювати свої вміння;

- підвищувати фаховість та вкорінювати загальнуансамблевість колективу;

- проведення показів, організація гастролей, екскурсій.

Керівник: Турич Ірина Вікторівна

Графік занять:

Вівторок – 15:00 – 18:00 - Актова зала ВОЕНЦ;

Четвер – 15:00 – 18:00 - Актова зала ВОЕНЦ;

П’ятниця – 15:00 - Актова зала ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 0976159857


«Екологічний театр» 

Особливість театрального мистецтва в тому, що його природа синтетична, вона включає в себе інші види мистецтва – музику і танець. Вміло поставлена робота театрального колективу допоможе виховати розвинуту особистість з високими духовними та фізичними якостями, сформованим естетичним смаком. 

Актуальність навчальної програми «Екологічний театр» пов’язана з важливістю екологічного виховання дітей засобами театрального мистецтва. 

Мета програми: 

- виховання у дітей та молоді гуманістичних загальнолюдських цінностей, любов до природи засобами театрального мистецтва; 

- виховання художньої уяви, творчої ініціативи, емоційної гнучкості, культури мови та спілкування; - навчання вмінню реалізовувати себе в різних галузях художньої діяльності; 

- забезпечення вільного інтелектуального розвитку дітей, вдосконалення їх здібностей, талантів та обдарувань, стимулювання творчої активності і самореалізації кожної особистості як громадянина України; 

- сприяння естетичному вихованню учнів, розширенню їх знань та уявлень про засоби творчої діяльності, умінню розуміти і відчувати свою роль у мистецтві і навколишньому житті; 

- формування навичок високої екологічної культури. 

Завдання: 

- володіти трьома рівнями уваги, вміти швидко зібратися та зосередитися; 

- виконувати голосову «розминку», вміти вірно вимовляти скоромовки; 

- опановувати техніку мови; 

- складати сценарії та добирати до них музичне оформлення; 

- моделювати костюми; 

- організовувати ігрові та розважальні програми; 

- добирати цікавий матеріал екологічного спрямування до організації масових заходів. 

Керівник: Федорчук Валентина Адамівна 

Графік занять: 

Вівторок – 13:00 – 16:00 - Актова зала ВОЕНЦ; 

Середа–13:00 – 16:00 – Актова зала ВОЕНЦ; 

Четвер – 13:00 – 16:00 - Актова зала ВОЕНЦ. 

Телефон для довідок: 0505463282


«Екосвіт»

Мета навчальної програми:

–узагальнення і систематизація екологічних знань, формування екологічно доцільної поведінки вихованців у взаємодії навчального закладу і сім’ї.

Мета реалізується в процесі виконання таких завдань:

-розширення, поглиблення й систематизація природничих знань вихованців, знань про норми й правила доцільної поведінки в природному середовищі, екологічні проблеми рідного краю та шляхи їх вирішення;

-формування у вихованців потреб в екологічній діяльності, екологічно доцільних мотивів, естетичних почуттів до природи;

-формування практичних умінь поліпшення стану природного середовища своєї місцевості, навичок і звичок екологічно доцільної поведінки;

-залучення батьків до організації екологічного виховання дітей.

Керівник: РОМАНЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА

Телефон для довідок: (095) 880 84 24


«Лікарські рослини»

Метою програми є ознайомлення вихованців із біологічними особливостями лікарських рослин, їх фармакотерапевтичною дією, використанням у домашніх умовах з метою фітопрофілактики, формування здорового способу життя.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:

-посилення освітньої, виховної, професійної спрямованості теоретичного матеріалу і практичної діяльності;

-створення умов для розвивального навчання зі спрямованістю на розвиток творчих здібностей учнів;

-формування творчого дослідницького підходу до виконання практичних робіт; - вироблення у вихованців умінь і навичок практичної діяльності;

-сприяння розширенню та поглибленню інтересу учнів до теоретичного матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей;

-формування та розвиток професійних умінь і навичок;

-створення свідомої мотивації здорового способу життя.

Керівник: РОМАНЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА

Телефон для довідок: (095) 880 84 24