Робота гуртків Центру

  «ПАПЕРОПЛАСТИКА»

 Паперопластика – це конструювання об’ємних та напівоб’ємних форм з паперу шляхом його механічної обробки та трансформації. А саме: складання, скручування, згинання, вирізування, прорізування, гофрування, склеювання тощо.

Саме це завдання ставиться при організації гуртків виготовлення поробок із паперу, особливо зараз, коли у світі набуло великої популярності й поширення традиційне японське мистецтво — оригамі. В Україні новий імпульс одержали й національні види декоративно-ужиткового мистецтва— витинанки та паперопластика. Отже, мистецтво створення поробок із паперу дає широкі можливості для розвитку творчих здібностей учнів, зокрема уміння уявляти, фантазувати, читати й самим виконувати схеми, шукати оптимальну форму та будову, пояснювати послідовність створення виробу, концентрувати увагу, дотримуватися чіткості й акуратності в роботі, знаходити кольорове вирішення.

Метою програми є формуваннякомпетентностей особистості у процесі створення поробок із паперу.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

- пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, властивості, способи конструювання з паперу;

- практичної: формування вмінь і навичок роботи з папером; виготовлення поробок у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;

- творчої: формування творчої особистості, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;

- соціальної: виховання культури праці; формування дружніх стосунків у колективі; відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги.

Програма передбачає навчання учнів у групах початкового, основного та вищого рівня.

Керівник: БІЛА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Заняття відбуваються понеділок, п’ятниця з 13.20 до 15.20; вівторок, середа з 14.20 до 16.20; понеділок, п’ятниця з 15.25 до 17.25 в КЗ «Луцького навчально-виховного комплексу»

Телефон для довідок: 095 47 37 808


 «ФЛОРИСТИКА ТА ФІТОДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ»

Фітодизайн – мистецтво, яке дуже тісно пов’язане зі світом природи. Невід’ємним елементом фітодизайну є квіткові рослини. Знання основ фітодизайну дає змогу не тільки озеленити та прикрасити оточуюче нас середовище, не тільки дарує естетичну та душевну насолоду, а й сприяє вихованню шанобливого ставлення до природи, розвитку творчої особистості, формування почуття прекрасного.

Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами фітодизайну.

Завдання навчальної програми:

- розширити науковий світогляд учнів;

- формувати шанобливе ставлення до природи;

- розвивати навички по догляду за рослинами;

- сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;

- розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію засобами флористики,

- навчити аранжувати композицій з використанням різноманітних природних матеріалів.

Програма розрахована на 2 роки навчання.

Перший рік навчання передбачає знайомство гуртківців з історією

флористики, засвоєння основних понять флористики та фітодизайну, вивчення матеріалів та обладнання, що використовується у флористиці, опанування прийомів збереження природного матеріалу та виготовлення флористичних об'єктів.

Впродовж другого року учні набувають техніки конструювання складних букетів та композицій з живих та засушених рослин, навчаються застосовувати елементи фітодизайну для оформлення інтер'єрів, набувають умінь зовнішнього квітково-декоративного оформлення. Формування спеціальних умінь та навичок здійснюється на практичних заняттях, кількість яких значно перевищує теоретичні заняття.

Програмою передбачені екскурсії до салонів-магазинів, квіткових магазинів, музеїв, виставок.

Основними формами навчання є: практичні роботи, екскурсії,  проектна діяльність, конкурси, виставки.

Керівники: БІЛА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

                      УЄВИЧ РУСЛАНА АДАМІВНА

Заняття відбуваються у суботу з 9.30 до 12.30, з 12.35 до 15.35 у кабінеті квітництва ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 095 47 37 808.