Методична діяльність

 Методичні документи

Інтерактивні заняття з використанням мультимедійних засобів

Рослинництво

 1. Вирощування розсади овочевих культур
 2. Живлення рослин
 3. Визначення відсоткового вмісту крохмалю в бульбах картоплі
 4. Пікірування розсади овочевих культур
 5. Зернові злакові культури
 6. Жито

Садівництво

 1. Агротехніка догляду за плодовими деревами
 2. Шкідники плодово-ягідних культур
 3. Щеплення плодових дерев 

Квітникарство 

 1. Історія флористики
 2. Дворічні квітково-декоративні рослини
 3. Квітково-декоративні рослини 

Орнітологія 

 1. Кільцювання птахів

Школа народних ремесел 

 1. Майстер-клас “плакетка” з квіткою 

Дендрологія 

 1. Ліс і здоров’я людини
 2. Збережи ялинку

Біологія

 1. Тип членистоногі
 2. Властивості та рівні організації живої матерії

Методичні матеріали ГО БФ “Щаслива лапа”

 1. Уроки-заняття доброти

 Розробки занять в творчих учнівських об’єднаннях 

 

  Методична література, видання НЕНЦ за період 2006 -2019 роки

 2018 р. 

 1. Вербицький В.В. Здоров’язберігаючі технології у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Другого Міжнародного симпозіуму [«Освіта і здоров’я підростаючого покоління»], (24-26 квітня 2018 р.) Зб.наук.праць в 2-х ч./ МОН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, НЕНЦ – м. Київ: “Алатон”, 2018. Частина 1. – 87 с. – С. 24-27. (стаття – 0,2 д.а.)
 2. Вербицький В.В. Позашкільна освіта: історична спадщина та перспективи (100-річний досвід позашкілля) / Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського Конгресу [«Позашкілля України: сьогодення і перспективи»], (16-18 травня 2018 р.) / МОН України, НЕНЦ, ВГО “Спілка освітян України”, ВАПП “Фактор” – м. Хмельницький, 2018. – 210 с. – С. 4-7. (стаття – 0,2 д.а.)
 3. Вербицький В.В. Історичний нарис створення та розвитку учнівських лісництв (за архівними матеріалами) / Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського Конгресу [«Позашкілля України: сьогодення і перспективи»], (16-18 травня 2018 р.) / МОН України, НЕНЦ, ВГО “Спілка освітян України”, ВАПП “Фактор” – м. Хмельницький, 2018. – 210 с. – С. 46-53. (стаття – 0,4 д.а.)
 4. Вербицький В.В. Актуальні проблеми сучасної методики викладання біології в Україні/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського педагогічного практикуму для директорів обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) «Світ творчості — 2018» [“Застосування інноваційних технологій в творчому розвитку особистості, як необхідної умови національно-патріотичного виховання”], (5-7 червня 2018 р.) / МОН України, НЕНЦ, Вінницька облСЮН – Вінниця, 2018. – 120 с. – С. 5-11. (стаття – 0,2 д.а.)
 5. Вербицький В.В. Реалізація перспектив розвитку позашкільної освіти в умовах реформування системи освіти в Україні/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнської серпневої конференції «Педагогічний пошук – 2018» [«Створення сучасного освітнього середовища в аспекті викладання біології в Новій українській школі»], (21-22 серпня 2018 року) / МОН України, Інститут проблем виховання НАПН Укр., ГО «Спілка освітян України», ВАПП «Фактор» – м.Київ, 2018. – 236 с. – С. 5-10. (стаття – 0,2 д.а.)
 6. Вербицький В.В. Проблеми девіантної поведінки підлітків: причини та наслідки/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнської серпневої конференції «Педагогічний пошук – 2018» [«Створення сучасного освітнього середовища в аспекті викладання біології в Новій українській школі»], (21-22 серпня 2018 року) / МОН України, Інститут проблем виховання НАПН Укр., ГО «Спілка освітян України», ВАПП «Фактор» – м.Київ, 2018. – 236 с. – С. 11-15. (стаття – 0,2 д.а.)
 7. Вербицький В.В. Професійна направленість учнівської молоді: вимоги сучасності/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів [«Компетентнісний підхід в роботі учнівських аграрних об’єднань та їх роль у допрофесійній орієнтації школярів»], (11-13 вересня 2018 року) / МОН України, НЕНЦ, Тернопільський облЦЕНТ – м. Тернопіль, 2018. – 104 с. – С. 3-8. (стаття – 0,2 д.а.)
 8. Вербицький В.В. Виховання громадянина-патріота в працях В.О. Сухомлинського/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнських педагогічних читань до 100-річчя з Дня народження В. Сухомлинського [«Сучасні тенденції розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти у світлі педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»], (26-28 вересня 2018 року) / МОН України, НЕНЦ, КЗ Сумської облради – обласний центр ПО та роботи з талановитою молоддю – м. Суми, 2018. – 88 с. – С. 6-12. (стаття – 0,2 д.а.)
 9. Вербицький В.В. Формування здорового способу життя учнів засобами козацької педагогіки (досвід позашкілля)/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму заступників директорів обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) [«Створення цілісного освітньо-виховного простору, спрямованого на розвиток пізнавального інтересу учнів до навколишнього середовища»], (26-28 вересня 2018 року) / МОН України, НЕНЦ, Запорізький облЦЕНТ – м. Запоріжжя, 2018. – 114 с. – С. 3-10. (стаття – 0,2 д.а.)
 10. Вербицький В.В. Науковий доробок Д.Л. Сергієнка та його орієнтир на юннатівський рух/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Наукового вісника Національного еколого-натуралістичного центру. – Випуск 5. – № 1. – 2018. / МОН України, НЕНЦ, Інститут проблем виховання НАПН України – м. Київ, 2018. – 330 с. – С. 7-15. (стаття – 0,4 д.а.)
 11. Вербицький В.В. Шляхи реалізації ключової реформи «нова українська школа» в позашкіллі/ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Особистість у просторі виховних інновацій»], (19 жовтня 2018 року) / НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України – м. Київ, 2018. – 447 с. – С. 59-63. (стаття – 0,2 д.а.)
 12. Вербицький В.В. Новації Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, 2017-2018 рр./ Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського семінару [«Новації в позашкільній освіті 2017-2018 рр.»], (30 жовтня – 01 листопада 2018 року) / МОН, НЕНЦ, КЗ Сумської обл.ради «ОЦПО-РТМ» – м. Суми, 2018. – 99 с. – С. 7-14. (стаття – 0,3 д.а.)
 13. Бойко Є.О. До 100-річчя позашкілля України! Від витоків юннатівського руху до стежок наукових рівнів  / Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського Конгресу [«Позашкілля України: сьогодення і перспективи»], (16-18 травня 2018 р.) / МОН України, НЕНЦ, ВГО “Спілка освітян України”, ВАПП “Фактор” – м. Хмельницький, 2018. – 210 с. – С. 8-13.
 14. Бойко Є.О. Важлива роль деревних рослин в оптимізації довкілля // Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом», 5-7 березня: [збірник тез / за заг. ред. д.п.н., професора В.В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2018. – с. 108 – 113.
 15. Всеукраїнський конкурс «Intel Еко-Україна 2018», 6 – 9 лютого: [збірник тез/за заг. ред. д.п.н., проф. В.В.Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2018. – 270 с.
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом», 5-7 березня: [збірник тез / за заг. ред. д.п.н., професора В.В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2018. – 161 с.
 17. Всеукраїнський Конгрес «Позашкілля України: сьогодення і перспективи» (збірник статей). Травень 2018 року, м. Київ
 18. Всеукраїнська серпнева конференція для методистів закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, фахівців інститутів післядипломної педагогічної освіти, директорів, заступників директорів та вчителів біології закладів середньої освіти, організаторів позакласної роботи, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Педагогічний пошук – 2018», 21-22 серпня 2018 р.: [збірник статей та тез доповідей / за заг. редакцією доктора педагогічних наук, професора В. В. Вербицького]. – Київ: «НЕНЦ», 2018. – 235 с.
 19. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи», 31 жовтня – 02 листопада: [збірник тез / за заг. редакцією доктора педагогічних наук, професора В.В. Вербицького]. – Київ: «НЕНЦ», 2018. – 1131 с.
 20. Драган О.А. Координаційно-методична діяльність центрів еколого-натуралістичної творчості в історичній ретроспективі  / Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського Конгресу [«Позашкілля України: сьогодення і перспективи»], (16-18 травня 2018 р.) / МОН України, НЕНЦ, ВГО “Спілка освітян України”, ВАПП “Фактор” – м. Хмельницький, 2018. – 210 с. – С. 14-21.
 21. Івасюнько О. В. Кроки становлення та екологізація позашкільної освіти в України  / Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського Конгресу [«Позашкілля України: сьогодення і перспективи»], (16-18 травня 2018 р.) / МОН України, НЕНЦ, ВГО “Спілка освітян України”, ВАПП “Фактор” – м. Хмельницький, 2018. – 210 с. – С. 21-27.
 22. Комендантов В.Ф. Тенденції розвитку позашкільної біологічної освіти  / Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського Конгресу [«Позашкілля України: сьогодення і перспективи»], (16-18 травня 2018 р.) / МОН України, НЕНЦ, ВГО “Спілка освітян України”, ВАПП “Фактор” – м. Хмельницький, 2018. – 210 с. – С. 27-35.
 23. Нестюк Г. О. Розробка першого заняття в творчих учнівських об’єднаннях закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у 2018-2019 навчальному році. Тренінгове заняття на тему: «Добрототворення – наша мета».
 24. Пінчук М.О. Історичні аспекти запровадження дослідної роботи учнів в гуртках агробіологічного напряму  / Володимир Валентинович Вербицький: матеріали Всеукраїнського Конгресу [«Позашкілля України: сьогодення і перспективи»], (16-18 травня 2018 р.) / МОН України, НЕНЦ, ВГО “Спілка освітян України”, ВАПП “Фактор” – м. Хмельницький, 2018. – 210 с. – С. 36-39.
 25. Цюнь Л.О. З історії поступу позашкілля // Всеукраїнський Конгрес «Позашкілля України: сьогодення і перспективи» (збірник статей). – Київ., 2018. –С. 40-45.
 26. Штурмак Л.І. Стаття про Всеукраїнський конкурс “Новорічна композиція” – “Фантазія безмежна!”// Порадниця. – 2018. – січень.
 27. Штурмак Л.І. Рубрика “консультує фахівець”: стаття “Вушка” на клумбі” // Порадниця. – 2018. – № 4 (від 25.01.2018).
 28. Штурмак Л.І. Рубрика “квітує підвіконня”: стаття: “Рослини для дому та офісу” // Порадниця. – 2018. – № 16 (від 19.04.2018).
 29. Штурмак Л.І. Рубрика “консультує фахівець”: стаття: “Фізаліс прикрасить і почастує” // Порадниця. – 2018. – № 18 (від 03.05.2018).
 30. Штурмак Л.І. Рубрика “консультує фахівець”: стаття: “Рослини для дому та офісу(продовження)” // Порадниця. – 2018. – № 20 (від 17.05.2018).
 31. Штурмак Л.І. Рубрика “консультує фахівець”: стаття: “Занедужав лавр” // Порадниця. – 2018. – № 25 (від 21.06.2018).
 32. Штурмак Л.І. Рубрика “проект”: стаття: “Родинне дерево” // Порадниця. – 2018. – № 27 (від 05.07.2018).
 33. Штурмак Л.І. Рубрика “консультує фахівець”: стаття: “Чудова агава” // Порадниця. – 2018. – № 29 (від 19.07.2018).
 34. Штурмак Л.І. Рубрика “консультує фахівець”: стаття: “Срібло цинерарії” // Порадниця. – 2018. – № 40 (від 04.10.2018).
 35. Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “ПАРОСТОК” – 2018. – № 1.
 36. Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “ПАРОСТОК” – 2018. – № 2.
 37. Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “ПАРОСТОК” – 2018. – № 3.
 38. Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “ПАРОСТОК” – 2018. – № 4.
 39. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Випуск 5, №1. 2018 Серія: Педагогічні науки. Серія: Охорона здоров’я. Серія: Сільськогосподарські науки
 40. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Випуск 6, №2. 2018 Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Сільськогоподарські науки
 41. Газета “Юний натураліст” № 1 (18) 2018 р.
 42. Газета “Юний натураліст” № 2 (19) 2018 р.
 43. Газета “Юний натураліст” № 3 (20) 2018 р.
 44. Газета “Юний натураліст” № 4 (21) 2018 р.
 45. Газета “Юний натураліст” № 5 (22) 2018 р.
 46. Газета “Юний натураліст” № 6 (23) 2018 р.
 47. Газета “Юний натураліст” № 7 (24) 2018 р.
 48. Газета “Юний натураліст” № 8 (25) 2018 р.
 49. Газета “Юний натураліст” № 9 (26) 2018 р.
 50. Газета “Юний натураліст” № 10 (27) 2018 р.
 51. Газета “Юний натураліст” № 11 (28) 2018 р.
 52. Газета “Юний натураліст” № 12 (29) 2018 р.
 53. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 1 (25) січень 2018 р.
 54. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 2 (26) лютий 2018 р.
 55. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 3 (27) березень 2018 р.
 56. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 4 (28) квітень 2018 р.
 57. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 5 (29) травень 2018 р.
 58. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 6 (30) червень 2018 р.
 59. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 7, 8 (31, 32) липень-серпень 2018 р.
 60. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 9 (33) вересень 2018 р.
 61. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 10 (34) жовтень 2018 р.
 62. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 11 (35) листопад 2018 р.
 63. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 12 (36) грудень 2018 р. 

2019 р. 

 1. Всеукраїнський конкурс «Intel Еко-Україна 2019», 5 – 8 лютого: [збірник тез/за заг. ред. д.п.н., проф. В.В.Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2019. – 304 с.
 2. Відтворимо ліси разом: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 березня 2019 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр. – К.: НЕНЦ, 2019. – 107 с.
 3. Ранній розвиток дитини — право кожного: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму (м. Київ, 20 квітня 2019 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр. – К.: НЕНЦ, 2019. – 116 с.
 4. Всеукраїнська серпнева конференція для методистів закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, фахівців інститутів післядипломної педагогічної освіти, директорів, заступників директорів та вчителів біології закладів загальної середньої освіти, організаторів позакласної роботи, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Педагогічний пошук – 2019», 15–16 серпня 2019 р.: [збірник статей та тез доповідей / за заг. редакцією доктора педагогічних наук, професора В.В.Вербицького]. – Київ: «НЕНЦ», 2019. – с.
 5. Петро Мазур. Парис Пріамове дитятко Путівочку Венері дав… // Журнал «Українська Родина». – 2019. – № 1/2019 р.
 6. Петр Мазур. Что получим из семян // Журнал «Огородник». – 2019. – № 7`2019 р.
 7. Михайло Федорчук. На радість онукам // Всеукраїнська газета всієї родини «Порадниця». – 2019. – № 5 (1143). – С. 13.
 8. Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “ПАРОСТОК” – 2019. – № 1.
 9. Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “ПАРОСТОК” – 2019. – № 2.
 10. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. – Випуск 7, № 1. 2019 Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Охорона навколишнього середовища. Серія: Сільськогосподарські науки
 11. Газета “Юний натураліст” № 1 (30) 2019 р.
 12. Газета “Юний натураліст” № 2 (31) 2019 р.
 13. Газета “Юний натураліст” № 3 (32) 2019 р.
 14. Газета “Юний натураліст” № 4 (33) 2019 р.
 15. Газета “Юний натураліст” № 5 (34) 2019 р.
 16. Газета “Юний натураліст” № 6 (35) 2019 р.
 17. Газета “Юний натураліст” № 7 (36) 2019 р.
 18. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 1 (37) січень 2019 р.
 19. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 2 (38) лютий 2019 р.
 20. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 3 (39) березень 2019 р.
 21. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 4 (40) квітень 2019 р.
 22. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 5 (41) травень 2019 р.
 23. Інформаційний бюлетень Національного еколого-натуралістичного центру. № 6 (42) червень 2019 р. 

Сучасна педагогічна наука. Автореферати

АЛІЄВА Сусанна Рустемівна Формування крос-культурних цінностей у дітей молодшого шкільного віку в школах Ар Крим

Андрєєв Андрій Миколайович РОЗВИТОК УМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Аніщенко Олена Валеріївна ПРОБЛЕМА НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XIX – XX СТОЛІТТЯ)

Аніщук Антоніна Миколаївна ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МОВЛЕННЄВОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ РІЗНОЇ СТАТІ

Асадчих Оксана Василівна МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УСНОГО ЯПОНСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

Бабак Сергій Миколайович Педагогічні умови фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу сім`ї

Бабкіна Майя Іванівна ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАКЛАСШЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Бекірова Аділє Рустемівна Формування основ громадянської культури молодших школярів у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим

Берека Віктор Євгенович СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1957 -2000 рр.)

Биковська Олена Володимирівна. Трудове виховання в позашкільних закладах у сучасних економічних умовах (на прикладі гуртків науково – технічного профілю)

БОНДАРЧУК Алла Ярославівна Виховання у студентської молоді культури сімейних взаємин

БЕЗКОРОВАЙНА Ольга Володимирівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Василенко Ірина Віталіївна ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КАНАДИ

ВОЛОШИН ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Вороненко Тетяна Іванівна Методичні засади реалізації екологічної складової курсу хімії на факультативних заняттях в основній школі

Вербицький Володимир Валентинович. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925-2000 рр.)

Врочинська Людмила Ігорівна ВИХОВАННЯ ГУМАННОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї

Габора Людмила Іллівна Соціально-педагогічні умови профілактики віл/сніду серед старшокласників

Гавлітіна Тетяна Миколаївна. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу.

ГАРЯЧА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА Виховання основ етичної культури молодших школярів у навчально-виховному процесі

ГАСНІКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ОРГАНІЗАЦШНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У ПІДЛІТКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Герц Андрій Іванович ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ Brassica тара var. ASTROPLANTS У ЗМІННИХ СВІТЛОВИХ ПОЛЯХ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ

Грицай Наталія Богданівна. Активація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології.

Горбулінська Світлана Михайлівна МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Грошовенко Ольга Петрівна. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі.

Груша Ляля Олександрівна ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Гулецька Яна Гаврилівна ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Гушулай Йосип Миколайович ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Давидова Валентина Дмитрівна НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У НАВЧАЛЬНИХ ГУРТКАХ ШВЕЦІЇ

Дикий Євген Олександрович СУКЦЕСІЇ ДОННОЇ РОСЛИННОСТІ ШЕЛЬФУ ПІВДЕННО – СХІДНОГО КРИМУ

Захаров Сергій Вікторович ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Загороднюк Тетяна Миколаївна Виховання почуття корисності для іншого як моральної цінності підлітка

Іваненко Тамара Вікторівна Формування позитивно ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності

Калиняк Мар’яна Ярославівна СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДЛІТКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Калюжна Оксана Іванівна Формування навичок здорового способу життя підлітків у позашкільному навчальному закладі

КАНІШЕВСЬКА ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочний діяльності

Каташов Анатолій Іванович ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ШНОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ЛІЦЕЮ

Карасевич Антоніна Павлівна ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї

КАРНАУХ ЛЕСЯ ПЕТРІВНА ВИХОВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Касьянова Ольга Володимирівна Формування комунікативної компетентності молодших підлітків у громадських дитячих об’єднаннях

Качур Мирослава Михайлівна ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО КРАЄЗНАВСТВА

Кіян Ольга Іванівна Батьківсько-вчительська взаємодія як чинник морально-духовного виховання молодших підлітків

Козак Євген Павлович Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів

Кондрицька Оксана Іванівна ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ АРТПЕДАГОГІКИ

КОРНИЦЬКА Юлія Анатоліївна Виховання соціальних цінностей у студентів вищих технічних навчальних закладів

Котлярчук Галина Йосипівна. Виховання в учнів основної і старшої школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури

Кошечко Наталія Василівна НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ С. А. АНАНЬЇНА (1873-1942)

Кравченко Тамара Володимирівна Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи

Куб`як Наталія Іванівна ЗАПОБІГАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЗАНЕДБАНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ

Кузьмич Оксана Анатоліївна ВИХОВАННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’Ї

Кучер Юлія Анатоліївна СТАНОВЛЕННЯ І РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ ІРЛАНДІЇ

Лаппо Віолетта Валеріївна. Теоретико-методичні засади формування духовних цінностей студентської молоді в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу

Литовченко Олена Віталіївна. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах.

Лопатинська Валентина Василівна. Формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю.

Лупінович Світлана Миколаївна ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ШКОЛИ-КОМПЛЕКСУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

МАЛИНОШЕВСЬКИЙ Руслан Васильович Соціально-педагогічні засади формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В.Сухомлинського

Мачуський Валерій Віталійович ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Машталір Анатолій Миколайович ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мельник Наталія Іванівна Розвиток дошкільної освіти у США

Мішечкіна Марина Євгенівна ВИХОВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В ОСОБІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО, ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Михайленко Тетяна Вячеславівна НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ (КІНЕЦЬ ХІХ-ХХ СТ.)

Морін Олег Леонідович ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ Д О ПРОФЕСІЙ СФЕРИ ШФОРМАЩЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Москальова Людмила Юріївна Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури

Мудрий Ярослав Сергійович Соціально-педагогічні засади збереження репродуктивного здоров’я старшокласників

Назарчук Адам Адамович ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА

Наказний Микола Олексійович Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Науменко Григорій Григорійович. Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів.

Нечипоренко Леонід Анатолійович ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Обозний Василь Васильович КРАЄЗНАВЧА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

ОНОПРІЄНКО Володимир Петрович Теоретико-методичні засади екологічної підготовки фахівців сільського господарства

Пазинич Наталія Вікторівна ЛАТЕРАЛЬНІ РЕЧОВИННІ ПОТОКИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ПОЛІСЬКОГО КРАЮ

Переймибіда Лариса Валентинівна ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З РОЗВИТКУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ

ПЕТРОЧКО Жанна Василівна Теорія і практика соціально – педагогічного забезпечення прав дітей , які опинилися у складних життєвих  обставинах

Пєчка Лариса Євгенівна. Формування основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя у взаємодії дошкільного навчального закладу і початкової школи

Прокоп Інна Степанівна. РОЗВИТОК ВИХОВНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ У ДИДАКТИЦІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)

Редіна Валентина Андріївна ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

РИБНІКОВ Святослав Романович Формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої правлінської діяльності

Руда Оксана Юріївна Формування екологічних знань студентів медичного коледжу у процесі вивчення біологічних дисциплін

СВАТЕНКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Педагогічні умови захисту права дитини на сім’ю засобами соціальної реклами

Сватьєв Андрій Вячеславович СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ

Семенова Алла Василівна ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДИГМАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Сергєєва Наталія Володимирівна Соціально-педагогічні умови профілактики комп’ютерної адикції підлітків

Скринник Сергій Васильович ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ СІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Совгіря Світлана Василівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Соловйова Тетяна Геннадіївна СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧІ ЗАСАДИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Стаднік Надія Вікторівна ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ

Становська Людмила Анатоліївна РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ, (1945 1995 РР).

СТАРОДУБЦЕВА ІРИНА ВІКТОРІВНА ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ

Стрілько Валентина Василівна Формування естетичних смаків старшокласників у позакласній роботі загальноосвітньої школи

СТЕЦЬКО ІРИНА ІВАНІВНА Виховання альтруїзму у старшокласників

Терницька Світлана Вікторівна СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Тернопільська Валентина Іванівна СИСТЕМА ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тихенко Лариса Володимирівна ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Токарук Людмила Степанівна ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ-ІНТЕРНАTAX

Туляєв Володимир Володимирович ОРГАНІЗАЦШНО-ПЕДАГОГІЧШ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ

Удовицька Світлана Валентинівна Виховання гідності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи

Уфімцева Світлана Василівна  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Фурсенко Тетяна Федорівна. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах.

ФЕДОРЕНКО Світлана Вікторівна Виховання естетичної культури у старшокласників середніх спеціалізованих шкіл мистецтв великої Британії

Хмизова Ольга Василівна ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Хоптяна Олена Володимирівна ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Черняк Сергій Геннадійович. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ІМПЕРАТОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА (1833 – 1863 рр.)

Чистовська Ірина Петріївна ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Чужа Наталія Петрівна. Формування естетичного досвіду молодших школярів засобами українських народних паремій

Шабдінов Марлен Лімдарович. Формування професійного самовизначення старшокласників у процесі технологічної підготовки

ШАМИЧ Олександр Миколайович. Формування громадської активності молодших підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях за місцем  проживання

Шаповалова Тетяна Григорівна ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Шевчук Кристина Дмитрівна ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО РІДНОГО КРАЮ

Штефан Людмила Андріївна СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ В УКРАЇНІ (20-90-ті рр. XX ст.)

Яковлева Олена Павлівна. Формування комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі виховної роботи в оздоровчих таборах.

Янішевська Зоя Вікторівна ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ІСПАНІЇ

Якубова Людмила Анатоліївна РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ященко Елеонора Михайлівна Формування комунікативної культури студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів економічного профілю

 

 Компетентнісний підхід в позашкільній освіті

Вивчаємо світ тварин, тренуючи дрібну моторику

Завдання, які допоможуть дитині краще пізнати себе

Методичні поради до освітнього процесу в позашкільному закладі еколого-натуралістичного центру

Компетентнісний підхід до навчального процесу у 2017-2018 н.р. в центрах еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (методичні поради до серпневих конференцій педагогічним працівникам центрів еколого-натуралістичної творчості, вчителям природничих дисциплін)

Організація та зміст освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування у 2017/2018 навчальному році  

Збірник статтей "Новації позашкільної освіти 2017"

СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО  ЗАХОДУ НА ТЕМУ «ЄВРОПА- КРІЗЬ СТОЛІТТЯ І КОРДОНИ»

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГНА ТЕМУ: «МОЯ УКРАЇНА  У СЕРЦІ ЄДИНА»