Діяльність відділу біології

Відділ біології  координує наступні напрямки роботи:

-         гуртки біологічного профілю, факультативи, творчі учнівські обєднання;

-         робота групи раннього розвитку дітей «Ластівята»;

-         впровадження Міжнародної програми Globe у навчально-виховний процес закладів області;

-         організація та проведення конкурсу раціоналізаторських та винахідницьких проектів «Природа - людина- виробництво-екологія»;

-         конкурс науково-дослідницького проектування та винахідництва для учнів 7-9 класів;

-         еколого-натуралістичний похід «Біощит»;

-         біологічний  форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи».

    Людина – частина природи. Потяг до всього живого закладено в ній від самого народження. Та чи не найяскравіше він виявляється  у дитячому віці.    Його потрібно виховувати  з перших років життя, коли інтерес до навколишнього світу найбільший. Формування екологічних знань та екологічної культури – це завдання вчителя. Становлення екологічної свідомості учнів, виховання особистої відповідальності за стан довкілля – важлива складова частина гармонійного та всебічного розвитку особистості, що активно здійснюється шляхом еколого-натуралістичної роботи.

    Дослідницька робота є традиційним і завжди новим засобом розвитку пошуково-пізнавальної активності учнів, поглиблення знань, удосконалення умінь і навичок, розширення кругозору, формування екологічного світогляду.

    Дослідництво дає змогу комбінувати різноманітні дії і підходи, спрямовані на організацію пошукової діяльності учнів, користуватися практично незліченими їх варіантами. У дослідницькій роботі основу становить співпраця учнів і педагога. Пошукова діяльність допомагає вчителю краще пізнати вихованців, розкрити їх творчі і розумові здібності, спрямувати їхню професійну орієнтацію.

 Багато конкурсів у відділі біології спрямовані на проведення пошуково-дослідницької діяльності, яка проводиться з метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації науково-дослідницької, експериментальної та практичної діяльності, створення умов для творчої самореалізації учнів.  Свої дослідження учні проводять за різними напрямками:

біологія рослин, зоологія, біологія людини, екологія та проблеми довкілля, ресурси енергозбереження. Юні науковці вивчають якість води місцевих водойм, проводять біоіндикацію забруднення екосистем, досліджують рідкісні лікарські та ранньоквітучі рослини місцевих урочищ, видовий склад птахів, земноводних, комах. молюсків.

  Аналіз і спостереження показали, що інтерес дітей до роботи та досліджень проявляється більш активно тоді, коли вони знають, що отримані ними результати є важливими, дієвими і мають практичне застосування.

 На сьогодні, однією з цікавих форм сучасного екологічного навчання є проектування або проектна діяльність.

  Проектування широко використовують в екологічній освіті. Проектне дослідництво допомагає усвідомити відповідальність кожного у  спільній справі, підвищити рівень особистої участі.

   Проектна технологія відкриває широкі можливості для використання цього методу в умовах позашкільної освіти.

Учнівський екологічний проект – це конкретна практична справа, яка спрямована на розв’язання місцевих екологічних проблем, формування особистості.

 Вихованці позашкільних навчальних закладів області, творчих учнівських обєднань, наукових товариств та секцій МАН  приймають активну участь у пошуково-дослідницькій  та проектній діяльності.

 Контактна інформація: 

Будапроста Наталія Вікторіна, методист відділу біології

тел: 0332 71 08 85, ВОЕНЦ.