Робота гуртків

РОБОТА ГУРТКІВ ЦЕНТРУ

 «Філософія квітки»

Квіти оживляють і прикрашають наше життя, приносять в наш дім щось казкове, магію чарівності і аромати природи. Квіти супроводжують нас протягом всього нашого життя, створюють радісний настрій, символізують любов і взаєморозуміння, пробуджують світлі почуття, спонукають до творчості.

Програма гуртка «Філософія квітки» передбачена для дітей основного освітнього рівня і розрахована на один рік навчання.

Метою програми є:

виховати у гуртківців любов та бережливе ставлення до природи та навколишнього середовища;

формуватиекопозитивну поведінку в природі, любов рідного краю, виховати почуття колективізму;

навчити вихованців приділяти увагу таким наукам, як біологія, екологія та образотворче мистецтво, гармонійно і всесторонньо розвиватися, вміти думати та приймати правильне рішення;

розвивати творчі можливості та естетичний смак.

Завданням програми гуртка «Філософія квітки» є: навчити правильно створювати композиції; розуміти «мову» квітів, вивчити форми і види композицій, довідатися про напрямки, стилі і школи які займаються вивченням композиційних норм, чим відрізняються західні стилі (Європа, Америка) від східних (Китай, Японія, інші країни Азіатського регіону).

Керівник: БІЛА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Заняття відбуваються у суботу з 9.30 до 12.30, з 12.35 до 15.35 у кабінеті квітництва ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 095 47 37 808

«Природа, фантазія, творчість»

Програма гуртка «Природа, фантазія, творчість» передбачена для дітей основного освітнього рівня і розрахована на два роки навчання.

Метою програми є:

навчити дітей трансформувати реальні мотиви у декоративні;

розвивати навички роботи з природними та іншими різноманітними матеріалами;

ознайомити з традиціями та ремеслами українського народу;

виховати в них почуття патріотизму, любові до рідного краю, до традицій українського народу.

Завданнями програми гуртка «Природа, фантазія, творчість» першого року навчання полягає в ознайомленні гуртківців з різними видами декоративних робіт з природнього матеріалу. Серед завдань другого року навчання є ознайомлення з різними техніками роботи з папером, роботою з текстильним матеріалом.

Керівник: УЄВИЧ РУСЛАНА АДАМІВНА

Заняття відбуваються у суботу з 9.30 до 12.30, з 12.40 до 15.40 у кабінеті сільського господарства ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 096 72 00 197

«Художня кераміка»

Програма гуртка «Художня кераміка» передбачена для дітей основного освітнього рівня і розрахована на один рік навчання.

Метою програми є: всебічний творчий і естетичний розвиток вихованців завдяки предметно-практичній діяльності з глиною.

Мета реалізується в процесі виконання таких завдань:

– розвиток знань, умінь і навичок роботи з глиною; дрібної моторики і тактильних відчуттів;

– розвиток художнього смаку, уяви, працелюбства, наполегливості у досягненні мети та інших позитивних рис характеру через виконання практичних завдань репродуктивного і творчого характеру;

– сприяння пізнанню навколишнього світу через діяльність з художньо-образними формами;

– розширення, поглиблення і систематизація знань про природні матеріали, формування екологічно доцільної поведінки людини в природі.

Керівник: ФІЛОЗОФ АНАТОЛІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ

Заняття відбуваються у суботу з 10.00 до 12.00, з 12.05 до 14.05 у кабінеті зоології ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 095 899 69 06

«Акторська майстерність»

«Акторська майстерність» – наука, основним завданням якої в позашкільній установі є в першу чергу постановка вистав з вітчизняного та зарубіжного класичного драматичного надбання людства, якій передує, та яку, на всьому протязі навчання супроводжує вивчення спеціальних фахових прийомів та супутніх дисциплін.

«Акторська майстерність» є однією з ключових синтетично – гуманітарних дисциплін, яка відіграє визначну роль у новітній інтелектуальній культурі та посідає одне з центральних місць серед суспільно-естетичних наук.

Мета і завдання предмету «Акторська майстерність».

Програма гуртка розрахована на однорічний термін навчання.

Гурток є групою основного рівня і комплектується з підлітків та молоді від 12-ти до 28-и років. Метою гуртка є в першу чергу постановочна робота, а також:

– засвоєння початкових знань акторської майстерності;

– допомога в розумінні практичного використання пам’яті фізичних дій;

– допомога в розумінні практичного використання емоційної пам’яті

– допомога в розумінні практичного використання активної уваги;

– допомога в розумінні практичного використання активної уяви;

– засвоєння принципів роботи над роллю;

– вироблення навиків ансамблевості;

– подолання внутрішнього конфлікту «актор-глядач»

Головним завданнями програми гуртка «Акторська майстерність» є:

– розвивати у дітей та молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці;

– допомагати школярам і молоді усвідомити, що заняття мистецтвом – це не лише задоволення, але й творча праця, що потребує настирності, готовності постійно поглиблювати свої знання і удосконалювати свої вміння;

– підвищувати фаховість та вкорінювати загальнуансамблевість колективу;

– проведення показів, організація гастролей, екскурсій.

Керівник: Турич Ірина Вікторівна

Графік занять:

Вівторок – 15:00 – 18:00 – Актова зала ВОЕНЦ;

Четвер – 15:00 – 18:00 – Актова зала ВОЕНЦ;

П’ятниця – 15:00 – Актова зала ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 0976159857

«Екологічний театр»

Особливість театрального мистецтва в тому, що його природа синтетична, вона включає в себе інші види мистецтва – музику і танець. Вміло поставлена робота театрального колективу допоможе виховати розвинуту особистість з високими духовними та фізичними якостями, сформованим естетичним смаком.

Актуальність навчальної програми «Екологічний театр» пов’язана з важливістю екологічного виховання дітей засобами театрального мистецтва.

Мета програми:

– виховання у дітей та молоді гуманістичних загальнолюдських цінностей, любов до природи засобами театрального мистецтва;

– виховання художньої уяви, творчої ініціативи, емоційної гнучкості, культури мови та спілкування; – навчання вмінню реалізовувати себе в різних галузях художньої діяльності;

– забезпечення вільного інтелектуального розвитку дітей, вдосконалення їх здібностей, талантів та обдарувань, стимулювання творчої активності і самореалізації кожної особистості як громадянина України;

– сприяння естетичному вихованню учнів, розширенню їх знань та уявлень про засоби творчої діяльності, умінню розуміти і відчувати свою роль у мистецтві і навколишньому житті;

– формування навичок високої екологічної культури.

Завдання:

– володіти трьома рівнями уваги, вміти швидко зібратися та зосередитися;

– виконувати голосову «розминку», вміти вірно вимовляти скоромовки;

– опановувати техніку мови;

– складати сценарії та добирати до них музичне оформлення;

– моделювати костюми;

– організовувати ігрові та розважальні програми;

– добирати цікавий матеріал екологічного спрямування до організації масових заходів.

Керівник: Федорчук Валентина Адамівна

Графік занять:

Вівторок – 13:00 – 16:00 – Актова зала ВОЕНЦ;

Середа–13:00 – 16:00 – Актова зала ВОЕНЦ;

Четвер – 13:00 – 16:00 – Актова зала ВОЕНЦ.

Телефон для довідок: 0505463282

«Екосвіт»

Мета навчальної програми:

–узагальнення і систематизація екологічних знань, формування екологічно доцільної поведінки вихованців у взаємодії навчального закладу і сім’ї.

Мета реалізується в процесі виконання таких завдань:

-розширення, поглиблення й систематизація природничих знань вихованців, знань про норми й правила доцільної поведінки в природному середовищі, екологічні проблеми рідного краю та шляхи їх вирішення;

-формування у вихованців потреб в екологічній діяльності, екологічно доцільних мотивів, естетичних почуттів до природи;

-формування практичних умінь поліпшення стану природного середовища своєї місцевості, навичок і звичок екологічно доцільної поведінки;

-залучення батьків до організації екологічного виховання дітей.

Керівник: РОМАНЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА

Телефон для довідок: (095) 880 84 24

«Лікарські рослини»

Метою програми є ознайомлення вихованців із біологічними особливостями лікарських рослин, їх фармакотерапевтичною дією, використанням у домашніх умовах з метою фітопрофілактики, формування здорового способу життя.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:

-посилення освітньої, виховної, професійної спрямованості теоретичного матеріалу і практичної діяльності;

-створення умов для розвивального навчання зі спрямованістю на розвиток творчих здібностей учнів;

-формування творчого дослідницького підходу до виконання практичних робіт; – вироблення у вихованців умінь і навичок практичної діяльності;

-сприяння розширенню та поглибленню інтересу учнів до теоретичного матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей;

-формування та розвиток професійних умінь і навичок;

-створення свідомої мотивації здорового способу життя.

Керівник: РОМАНЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА

Телефон для довідок: (095) 880 84 24

 «Природа крізь призму англійської мови»

Одним із найнеобхідніших засобів підвищення активізації міжкультурного спілкування та співробітництва, зміцнення конкурентноспроможності особистості на ринку праці вважається поглиблене вивчення іноземних мов. Знання мов допомагає ефективно переймати досвід екологічної культури європейських країн та спільно вирішувати нагальні проблеми навколишнього середовища,сприяє саморозвитку, самореалізації особистості, допомагає легко адаптуватися у соціокультурному просторі англомовних країн.

Мета програми:

– формування екологічних знань,екологічної культури та свідомості засобами англійської мови;

– розвиток готовності поліпшити довкілля шляхом прийняття необхідних екологічно

– грамотних рішень на основі нового стилю мислення і життя у злагоді з природою;

– формування умінь спілкуватися у різних ситуаціях щодо гострих екологічних проблем сьогодення;

– розвиток творчих здібностей та залучення до самостійних досліджень;

– відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям;

Завдання:

– вміти віднайти ту межу в спілкуванні з природою за яку людина не має переступати, якщо хоче бути Людиною; – володіти усним та писемним мовленням, використовуючи природничу тематику;

– вільно спілкуватися у різних ситуаціях щодо нагальних екологічних проблем сьогодення;

– вибирати важливу інформацію та розуміти основні факти прочитаного тексту;

– проводити самостійні дослідження та розробляти актуальні проекти;

– самостійно організовувати тематичні свята, писати сценарії,складати вірші та писати творчі роботи англійською мовою;

– шукати цікаві форми пропагандистської роботи з охорони природи;

Керівник: Наталія Євстафіївна Мартиненко.

Графік занять:

Вівторок 14.30 – 16.30 Середа 9.00 – 10.00 / 15.30 – 16.30 Субота 9.00 – 11.00 / 11.10 – 13.10 / 13.20 – 16.20 Неділя 9.00 – 12.00 / 12.10 – 14.10 / 14.20 – 16.20.

Набираються групи учнів та студентської молоді початкового, основного та вищого рівнів віком від 6 до 25 років.

Телефон для довідок 099 2749 678